top of page
Search

נוהל קורונה בצהרונים - בידודים וחזרה לפעילות בצהרון

Updated: Jan 14, 2022


שלום לכולם


לאור מצב התחלואה והוצאת גנים רבים לבידוד, להלן נוהל קורונה העדכני, כפי שהתקבל מיובל חינוך (הגוף המפקח על הצהרונים מטעם עיריית ת"א):


במידה וילדי גן נחשפו לחולה מאומת, הצהרון ישוב לפעילות מלאה רק החל מהיום השמיני ממועד החשיפה, ללא קשר למועד פתיחת גן הבוקר. זאת בהתאם להנחיות שהועברו לנו ע"י יובל חינוך- הגוף המפקח על הצהרונים מטעם עיריית ת"א.


בנוסף:


1. מסגרת הצהרון תפתח לפני היום השמיני ממועד החשיפה למאומת, רק לטובת ילדים בעלי התו הירוק, ורק במקרה של 10 ילדים ומעלה שברשותם תו ירוק. הכוונה בתו ירוק היננה גם מחלימים וגם מי שלא נחשפו לחולה המאומת/מי שלא נדרשים בבידוד.


* שימו לב, עם פתיחת מסגרת הצהרון, הורי הילדים הנמצאים בבידוד (כלומר, שאינם בעלי תו ירוק) לא יקבלו החזר כספי בעבור ימי הבידוד של ילדם.


2. ככל שמספר הילדים בעלי התו הירוק נמוך מ-10, הוריהם יקבלו הצעה לשילובם במסגרות אחרות כמפורט להלן:

א. צהרון הנמצא בקרבת מקום.

ב. גיל הילדים מותאם (לא ישולבו במקרים תלת גילים).

ג. מספר אנשי הצוות יהיה מותאם לתנאי ההפעלה.

ד. הילדים יוכלו להשתלב במסגרת אחרת במידה ומספר הילדים באותה מסגרת מאפשר זאת.


במידה ושילוב הילדים במסגרת אחרת לא יצלח, מסגרת הצהרון תשאר סגורה עד היום שמיני לבידוד, ויתקבל החזר כספי להורי הילדים על ימים אלה.בריאות לכולם

ושנשוב לשגרה בהקדם

צוות "בצהרי היום"

Comments


bottom of page