top of page
Search

מעבר לכלים רב פעמיים בצהרונים


הורים יקרים שלום רב!


כחלק מהמאמצים להפחית את השימוש בכלים חד פעמיים בצהרוני הגנים, הוחלט לבחון מענה זמני שיאפשר מעבר לכלים רב פעמיים עד להתקנת מדיחים בכלל הגנים בעיר.

ההנחיות למעבר זה סוכמו ע"י מערך ההזנה, פורום ההורים והרשות, והן גורפות לכלל צהרוני העיר ובלתי ניתנות לשינוי על ידינו.


המעבר לכלים רב פעמיים בצהרון מחייב את הסכמתם של כלל ההורים.


על ההורים:

1. לרכוש כלים רב פעמיים העומדים בתו התקן הנדרש לפלסטיק במגע עם מזון חם (5113).

2. לחתום על טופס ייעודי ובו התחייבות לדאוג לשטיפת הכלים ביסודיות בביתם בכל יום, ולשלוח את הכלים נקיים חזרה לגן מידי בוקר.

3. את הכלי יש לשלוח בכל יום בתוך שקית בתיק. בתום הארוחה הכלי יוחזר לשקית.

כאמור, בכדי שהמעבר לכלים רב פעמיים יתרחש בגנכם- על כלל ההורים לחתום על הטופס הדיגיטלי המצורף בהמשך. מספיק שהורה אחד לא יחתום על מנת שהמהלך לא יבוצע בגנכם.


* איסוף החתימות והאישורים יתבצע באופן אנונימי לחלוטין. לא יימסר שום מידע על הורה שחתם/לא חתם, וכן לא יימסר מידע בנוגע לכמות החתימות הקיימת/החסרה.

* אנו לא פונות מיוזמתנו להורים שלא חתמו על הטופס, ולא נמסור את פרטיהם לאף גורם שהוא, לרבות ועד הגן.

* ההודעה לא רלוונטית לגנים/אשכולות בהם מותקן מדיח כלים ויש כבר שימוש בכלים רב פעמיים.

* ניתן למלא את הטופס עד תאריך 31/12/21. לאחר מועד זה, תהליך איסוף החתימות יסתיים!


טופס לחתימה:בברכה,

צוות בצהרי היום

bottom of page