top of page
Search

הודעה בדבר חיוב יוני 2021

Updated: Jun 11, 2021

הורים יקרים שלום רב

ברצוננו לעדכן לגבי זיכויים ושינויים בשכר הלימוד של חודש יוני


שכר לימוד עבור חודש יוני, נגבה בתאריך ה 7.6.21

שימו לב

התקבלו שני זיכויים בחודש זה:


1. סבסוד של קייטנת פסח- 100 ש"ח, אשר מוחזר באופן יחסי לפי תשלום חודשי דצמבר ועד מרץ כולל (מי שנכח בכל החודשים מקבל את מלוא ההחזר, מי שנכח חלקית מקבל 25 ש"ח לכל חודש שנכח בו)

2. החזר עבור רכיב החוגים כפי שסוכם מול ועד ההורים העירוני - 145 ש"ח המחולקים באופן יחסי לשמונה חודשים- מספטמבר ועד אפריל כולל (מי שנכח בכל החודשים מקבל את כלל ההחזר). כחלק מהסכם זה, הילדים יקבלו יום קייטנה נוסף ב15.8, ללא תוספת תשלום.

סוף שבוע נעים


אביטל,

אחראית גביה

בצהרי היום


コメント


bottom of page