top of page
Search

איגרת להורים ממשרד הבריאות

הורים יקרים,


מצורפת איגרת ממשרד הבריאות ובה הזמנה שתתקיים היום להדרכה הקשורה בתזונת ילדיםהרצאה להורים- החוק והתקנות בצהרון, משרד הבריאות
.pdf
Download PDF • 477KB
Comments


bottom of page