הצהרון בגן ברחוב עמיאל 22

צהרון גן הרדוף

גננת הבוקר - סופי אבזוב

צוות הצהרון

גננת - ורד וילנר

סייעת - עדן סובעי

חוגים

טרם פורסם

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ