הצהרון בגן ברחוב עמוס 45

צהרון גן מרגנית

גננת הבוקר - אילנית יהודה

צוות הצהרון

גננת - פאינה 

סייעות - אסתי זקרי וטוניה קיסלוב

חוגים

יום שני - חוג תאטרון סיפור

יום רביעי - חוג אומנות עם דנה

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ