הצהרון בגן ברחוב עמוס 45

צהרון גן מרגנית

גננת הבוקר - אילנית יהודה

צוות הצהרון

גננת - ויקי לוזיה 

סייעות - ויקי רוזנברג

חוגים

טרם פורסם

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ