הצהרוני הגנים ברחוב שטרניחובסקי 35

צהרון גן רום

צוות המועדונית

טרם פורסם

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן צבעוני

צוות המועדונית

טרם פורסם

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן צמרת

צוות המועדונית

טרם פורסם

חוגים

טרם פורסם

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ