הודעות הודעות הודעות

הודעה - גבייה נוספת לתוכנית המסובסדת מרץ 2020

 

הורים יקרים שלום,

עיריית תל אביב הצטרפה לפני שנתיים לתוכנית ניצנים, תחת חוק הצהרונים.

תוכנית ניצנים הינה תוכנית מסובסדת של עשרה חודשים בתשלום חודשי קבוע של 935 שקלים. 

מכיוון שאנחנו כבר זמן מה ללא ממשלה וקיים חוסר וודאות של הוראות משרד החינוך לגבי שנת הלימודים הנוכחית, ננקב בתחילת שנה סכום זמני של 872 שקלים לחודש.

להזכירכם, בעת ההרשמה, צויין בפניכם שסכום זה אינו הסכום המלא ותוספת תיגבה בהמשך.

בחודש דצמבר, גבינו 130 ש"ח נוספים מכלל הרשומים לצהרונים וכעת לפני פסח נבצע גביה נוספת

של 500 שקלים.

 

הסכום החודשי יוצא 935 ש"ח לחודש על פי החישוב הבא - 

872 (החיוב הקבוע) כפול 10 חודשים + 130(גבייה נוספות - דצמבר) + 500 (גבייה עתידית - סוף מרץ) לחלק לעשרה חודשים (תוכנית ניצנים היא תוכנית של 10 חודשי לימודים)

עד עתה לא גבינו את ה500 שקלים הנוספים כי המתנו לראות האם יהיה איזשהו סבסוד ממשלתי נוסף גם על הסכום הזה. השבוע התקבלה הודעה רשמית ממשרד החינוך שלא יתקבל סבסוד נוסף על הסכום הנ"ל ועל כן אנו נגבה אותו מכם עוד החודש.

הגבייה תתבצע ב- 25.3.20.

מי שיודע מראש שילדו/ ילדתו לא ינכחו בקייטנת הפסח, יוכל להודיע לנו במייל מסודר עד התאריך ה- 22/3/20 ואנו לא נחייב אותו ב500 ש"ח נוספים. בקשות לביטול הגבייה הנוספת שיתקבלו לאחר ה22/3 לא יכובדו!

 'בצהרי היום' עובדת על פי חוק  הצהרונים תחת פיקוח של יובל חינוך.

----

הודעה - גבייה נוספת לתוכנית המסובסדת (דצמבר 2019)

הורים יקרים שלום,

 

עיריית תל אביב הצטרפה לפני שנתיים לתוכנית ניצנים, תחת חוק הצהרונים.

תוכנית ניצנים הינה תוכנית מסובסדת של עשרה חודשים בתשלום חודשי קבוע של 935 שקלים. 

מכיוון שאנחנו כבר זמן מה ללא ממשלה וקיים חוסר וודאות של הוראות משרד החינוך לגבי שנת הלימודים הנוכחית, ננקב בתחילת שנה סכום זמני של 872 שקלים לחודש.

להזכירכם, בעת ההרשמה, צויין בפניכם שסכום זה אינו הסכום המלא ותוספת תיגבה בהמשך.

התוספת הכספית אמורה בסופו של דבר להשלים את שכר הלימוד ל935 שקלים לחודש ותחייב

השלמה מכלל ההורים הרשומים.

 

לפיכך מתוכננות שתי פעימות חיוב :

  • פעימה ראשונה תהיה בסכום של 130 שקלים (שווה ערך ל13 שקלים לחודש) ותביא אותנו לשכר לימוד של 885 שקלים לחודש.

  • פעימה נוספת תיעשה לקראת קייטנת פסח. תקרת הגג של הסכום שיגבה בפעימה זו תהיה 500 שקלים. אנחנו מחכים להבין האם משרד החינוך יסבסד חלק מהסכום או לא.

 

'בצהרי היום' עובדת על פי חוק ובתיאום עם הגוף העירוני המפקח - יובל חינוך.

שימו לב –

*** הפעימה הראשונה בסך 130 שקלים  - תגבה מכם בגביה נפרדת ב15 לדצמבר.

*** הודעה על גבית הפעימה השניה, תגיע בהמשך.

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ