מעוניינים לפנות למשרד הכלכלה לבקשת סבסוד?

בתחילת כל שנת לימודים, מפעילי הצהרון הפרטיים צריכים לקבל הכרה מחודשת ממשרד הכלכלה. התהליך הזה מתחיל בדרך כלל בספטמבר. ברגע שנקבל את ההכרה לשנת הלימודים תשפ"א, נשלח לכלל ההורים הודעה על כך. ועם זאת, לפעמים לא כולם נכנסים להודעות או שחלקכם לא מקבלים. הקפידו אחת לשבועיים להכנס לאתר על מנת לבדוק אם הגיע עדכון.

ברגע שנקבל את ההכרה, נעלה לאתר את כל המסמכים הדרושים.

שימו לב!

*את התהליך כולו אתם עושים מול משרד הכלכלה, אנחנו רק מחתימים את הטפסים הרלוונטיים עבורכם.

*כל שנה נכנסים שינויים קטנים כגדולים בתהליך מול משרד הכלכלה, בתנאים לזכאות ובזמני הגשת המסמכים. קראו את כל הפרטים כאשר יועלו. דאגו שאתם לא מפספסים שום פרט שעלול לפגוע בזכאותכם.

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ