הצהרונים ברחוב פרופ' שור 15/17

צהרון גן ציפורן

גננת הבוקר - מירב שלי

צוות הצהרון

גננת - ליזה רפאלי

סייעת - דלית שרון

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן אורן

גננת הבוקר - שירן לונדון

צוות הצהרון

גננת - יוליה שטוטמן

סייעות - שירין יחננוב

חוגים

טרם פורסם

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ