הצהרוני הגנים ברחוב ירושלמי 15 ו- שטיינמן 3

צהרון גן ניצנים

גננת הבוקר - סילביה ליבוביץ'

צוות המועדונית

גננת - מיתרא כאמל

סייעת - מאי דהן

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן בר

גננת הבוקר - סילביה ליבוביץ'

צוות המועדונית

גננת - שירה לרנר

סייעת

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן דבש

גננת הבוקר - מירי כהן מצליח

צוות המועדונית

גננת - סיון קלין

סייעת - שרה חזן

חוגים

טרם פורסם

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ