הצהרונים ברחוב ליליאן 11

צהרון גן פזמון

גננת הבוקר - דפנה

צוות הצהרון

גננת - פאינה בר

סייעות - אסתי זקרי וטוניה קיסלוב

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן לחן

גננת הבוקר - סשה

צוות הצהרון

גננת - בת שבע וולך

סייעת - מרים לוי

חוגים

טרם פורסם

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ