הצהרונים בגנים ברחוב חברה חדשה 11

גן נשיאים

גננת הבוקר - שני

צוות המועדונית

גננת - אוסנת בן זכאי

סייעות - מירב סימנפור ורוחלה

חוגים

טרם פורסם

גן ערפילים

גננת הבוקר - ספיר

צוות המועדונית

גננת - רמה מעודד

סייעת - מירי פנחס

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן ענן

גננת הבוקר - מיטל ספינזי

צוות המועדונית

גננת - ברטה אלטון גלדברג

סייעת - ברכה מזרחי

חוגים

טרם פורסם

צהרון גן עננה

גננת הבוקר - רוני

צוות המועדונית

גננת - אפרת מיס

סייעות - שמחה משען ומוריה אבישיג

חוגים

טרם פורסם

כל הזכויות שמורות ל"בצהרי היום" בע"מ